امكانات سامانه :
  • نمايش آخرين صورتحساب صادر شده
  • نمايش سوابق صورتحساب ها
  • نمايش نمودار مصرف دو ساله
  • نمايش گردش حساب آببهاء و اقساط
  • ماشين حساب مشتركين
  • خدمات پس ار فروش آب :
    • صدور قبض تسويه حساب آببهاء
    • تغيير نام
    • استعلام محضر
    • ...
  • اطلاعات بيشتر در راهنمــــــــــاي سامــــانه
ورود به سامانه
نحوه ورود :
 
شماره اشتراک:
شماره شناسایی :
 

شماره شناسایی را مطابق قبض،همراه باعلامت/وارد نمایید.

کد امنیتی :

    
 
سرويس واگذاري انشعاب آب و فاضلاب :
  • تشكيل پرونده و پيگيري درخواست توسط مشترك بصورت غيرحضوري.
  • اطلاع رساني وضعيت جديد درخواست ، توسط تلفن ، پيام كوتاه و EMail
  • امكان واگذاري انشعاب فاضلاب با انشعاب آب .
  • ثبت تقاضاي تقسيط بدهي حق انشعاب به صورت غيرحضوري
  • امكان رهگيري وضعيت جاري درخواست از روي چك ليست
Powered By : Behin Pouyesh Andishe